Privacystatement

Studio Ronduit hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In dit document willen we u informeren over de manier waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Studio Ronduit bewaard zo min mogelijk persoonsgegevens. De gegevens die worden bewaard zijn telefoonnummers, adressen, email-adressen en namen van personen die verbonden zijn aan klanten of zelf om welke reden dan ook contact opnemen met Studio Ronduit. Deze zakelijke contacten worden 5 jaar bewaard om mogelijk in de toekomst contact op te kunnen nemen. De enige persoon die inzage krijgt in deze gegevens zijn medewerkers van Studio Ronduit. Dit kunnen ook bedrijven zijn waarmee Studio Ronduit samenwerkt op een persoonlijke basis.

Klanten kunnen ten alle tijden hun wens uitspreken alle gegevens te wissen. Dit kan door de mailen naar hi@studioronduit.nl. Ook klachten kunnen naar dit adres

De klant is verplicht zijn adresgegevens op te geven na akkoord op een offerte. Zodoende kunnen wij een geldige factuur opstellen.

Studio Ronduit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en verzameld en krijgt normaliter geen gegevens van andere organisaties.

Studio Ronduit

Heesterveld 234

1102SC Amsterdam

0681469846