19 december 2018

Algemene voorwaarden

 1. Tenzij anders vermeld, wordt het contract met de klant zelf gesloten.
 2. Diensten met betrekking tot ontwerp worden altijd gedaan door Studio Ronduit zelf.
 3. Diensten met betrekking tot ontwikkeling en bouwen van software, kunnen worden uitbesteed aan derden. Dit wordt door Studio Ronduit zelf besloten en de derde partij wordt door Studio Ronduit zelf gekozen.
 4. Voor feedback / aanpassingsrondes buiten de berekende kosten op de offerte zal altijd het uurtarief worden gerekend zoals vermeld op de offerte. Daar bovenop komt een starttarief van 1 maal dit uurtarief. (tenzij anders vermeld op de offerte).
 5. Nadat akkoord is gegaan op de offerte dient de helft van het geoffreerde bedrag te worden overgemaakt alvorens er wordt gestart met de werkzaamheden. Tenzij anders vermeld.
 6. Een offerte geldt een kalenderjaar.
 7. Wanneer er geen reiskosten op de offerte staan vermeld zullen deze ook niet worden gefactureerd.
 8. Een samenwerking kan worden beëindigd voordat het project is afgerond. De gemaakte uren zullen dan wel worden gefactureerd maar het geleverde (onafgeronde) werk zal niet worden overgedragen aan de klant.
 9. Briefings, afspraken en feedbackrondes worden meegerekend in de gemaakte uren en zullen dus ook worden gefactureerd.
 10. Bij projecten die over een langere periode dan een maand wordt uitgesmeerd, worden de gemaakte uren aan het eind van iedere maand gefactureerd. Dit zal altijd vermeld worden in de offerte.
 11. De betalingstermijn is 14 dagen zoals vermeld op de factuur.
 12. Vanaf de tweede herinnering worden administratiekosten berekend.
 13. Na derde en laatste herinnering wordt het facturatiedossier direct doorgestuurd naar de gerechtsdeurwaarder in Amsterdam, alles op kosten van de klant